top of page

Kerstnachtdienst 24 December 2022
m.m.v. Geref. Mannenkoor Noord-Drenthe

PKN Kerk, Broek 7  Aanvang 20.30u.
U bent van harte uitgenodigd!

Efeziërs 2 :20-22

Alle christen samen vormen een eenheid: de heilige kerk van Christus.

Je kunt het vergelijken met een gebouw.

Het fundament van het gebouw is dan de boodschap van de apostelen en de profeten.

Jullie zijn de stenen in de muren.

En de belangrijkste steen, die het hele gebouw op zijn plaats houdt, dat is Jezus Christus.

Hij zorgt ervoor dat de kerk groeit.

En dat God zelf in de kerk aanwezig is door de heilige Geest.

bottom of page