top of page

ONZE IDENTITEIT

Onze gemeente is aangesloten bij de PKN, maar wij hebben uiteraard onze eigen kleur en identiteit.
De gemeente in Gieterveen is een echte dorpsgemeente.
We voelen ons onderdeel van het dorp en leven mee met mensen binnen en buiten de gemeente.
Binnen de gemeente ziet iedereen naar elkaar om en zijn er veel kleine groepsbijeenkomsten om met elkaar het geloofsleven te delen.
Deze hechte gemeenschap trekt diverse leden aan van buiten de dorpsgrenzen en houd veel jongeren die elders gaan studeren vast als trouwe bezoeker.
De hoeksteen van onze gemeenschap is Jezus Christus, de opgestane Heer en Zoon van God.
In hem voelen wij ons met God en met elkaar verbonden.
Hem belijden wij ook als enige Verlosser en Heer in ons leven.
Naast een hechte gemeenschap willen we een aantrekkelijke gemeenschap zijn voor nieuwe mensen.
Dit proberen wij door een diversiteit in liederen en predikanten aan te bieden, zodat er verschillende erediensten zijn waarin elk iets van zijn geloofsbeleving kwijt kan.
bottom of page