top of page

ALGEMEEN

Belangrijke banknummers     (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Kerkbeheer:                       Banknr. NL82 RABO 0321900936 of
                                            Gironr. NL09 INGB 0000945511
                                          
ZWO kerk Gieterveen:       Banknr. NL97 RABO 0321900375


voor vragen, opmerkingen en aanvullingen op de website kunt u mailen:  dm.wolf1966@gmail.com

bottom of page