top of page

CURSUS "Bijbelse toekomst"

Op een nader te volgen tijdstip zal de cursus 'Bijbelse toekomst', die door

Dominee Lagendijk uit Onstwedde zal worden verzorgt, een vervolg krijgen.

 

Aanvang .... uur.

 

Deze cursus omvat vier (inleidende) lessen met betrekking tot de 'Eindtijd'.

Het is een actueel thema met veel vragen, waarin deze cursus meer duidelijkheid

 wil scheppen.

 

Deelname aan de cursus is gratis.

 

Er zal een "giften-pot" staan voor een vrijwillige bijdrage in de kosten van o.a.,

 het lesmateriaal en de koffie.

Dominee Lagendijk heeft de onderwerpen reeds bekend gemaakt:

 

  • .. ......... :     Wat is profetie, voorzegging en vervulling?

  • .. ......... :     Wat is de dag des Heren?

  • .. …….. :     De komende wereldleider en wie is de religieuze leider?

  • .. ......... :     Gods genade tijdens de grote verdrukking.

 

  

bottom of page