top of page
Opknap barometer 13-08-2021.png

Opknappen kerk

Een oproep aan een ieder die het belangrijk vind dat de kerk blijft bestaan in ons dorp/gemeente.

 

Een plek waar iedereen welkom is, een sociale plek in onze omgeving die we graag willen behouden.

Om deze plek te behouden willen we de kerk graag opknappen d.m.v. van een schilderbeurt binnen en het opnieuw stuccen van de achterwand. U begrijpt dat hier kosten mee gemoeid zijn en door de coronatijd zijn we diverse inkomsten misgelopen. bijv, parkeren met de Hemelvaartsmarkt, knijpertjes verkoop en oliebollen verkoop.

 

Daarom vragen wij u, wie wil ons helpen met een financiële ondersteuning? Alles is welkom!

De geraamde kosten liggen op €10.000

 

U kunt het geld overmaken op:

            Bankrekening          NL82 RABO 0321 900 936

            Gironummer            NL09 INGB 0000 94 55 11

 

We begrijpen heel goed dat deze periode voor niemand leuk is en dat het voor veel mensen ook financieel niet gemakkelijk is, maar samen kunnen we er iets moois van maken!

 

We willen middels een barometer bijhouden van wat er binnenkomt aan financiële steun en zullen u daarvan op de hoogte houden op deze site

We hopen dat u ons van harte wil steunen.

 

Namens de Kerkenraad

PKN Gieterveen

bottom of page