top of page

BIJBELKRING

Indien hiervoor animo is, kunt u dit kenbaar maken bij de kerkenraad.

Bij voldoende interesse gaan we kijken hoe we dit kunne organiseren.

Bijbel lezen.jpg
bottom of page